Opći uvjeti prodaje

 • OPĆI UVJETI POSLOVANJA INTERENET TRGOVINE MUSIC SHOP ETIDA
  Na Opće uvjete poslovanja podredno se primjenjuju relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o elektroničkoj trgovini, kao i se Zakon o zaštiti potrošača.
  A) VALJANOST OPĆIH UVJETA
  A.1.) Opći uvjeti, kako je niže navedeno, predstavljaju kupoprodajni ugovor između pojedinog kupca i tvrtke
  Super audio j.d.o.o.
  Gračansko borje 14, 10000 Zagreb, Hrvatska.
  Društvo upisano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu.
  MBS:080833012 , OIB/VAT : HR08110509618

  brojevi žiro računa:
  Erste & Steiermarkische d.d.
  IBAN: HR0224020061100649195
  SWIFT CODE : ESBCHR22

  Zagrebačka banka UniCredit Group
  IBAN: HR8823600001102441325


  Privredna banka Zagreb
  Intesa Sanpaolo
  IBAN: HR4923400091110667195

  (dalje u tekstu: prodavatelj), nastao ugovorenom kupnjom pojedinog predmeta putem internet trgovine objavljene na internet stranici prodavatelja (dalje u tekstu: www.musicshopetida.hr).
  A.2.) Kupac je svaka fizička ili pravna osoba koja putem www.musicshopetida.hr prodavatelju preda ponudu za kupnju pojedinog i/ili grupe proizvoda prodavatelja.
  A.3.) Svi ugovori sklopljeni između prodavatelja i kupca, a vezano uz kupnju proizvoda prodavatelja putem www.musicshopetida.hr, regulirani su odredbama ovih Općih uvjetima, zakonima navedenim u preambuli Općih uvjeta, kao i Zakonom o zaštiti osobnih podataka. U smislu prosuđuju se pravni učinci ponude kupca, te prihvaćanju iste od strane prodavatelja, kao i prikupljanje, obrada i zaštita osobnih podataka ugovornih strana.
  A.4.) Ovi Opći uvjeti objavljeni su na stranici www.musicshopetida.hr. Kupac ima mogućnost i ovlašten je, pohrane ili ispisa ovih Općih uvjeta na vlastitom kompjuterskom sistemu.
  B) NEVALJANOST DRUGIH UGOVORNIH UVJETA
  B.1.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se kao primarni i mandatorni izvor prava kojim se regulira pravni odnos između prodavatelja i kupca i u tom smislu imaju prevladavajući učinak u odnosu na sve druge moguće izvore te zamjenjuju sve druge pisane ili usmene ugovore, uvjete i/ili sporazume između prodavatelja i kupca i/ili ugovorne uvjete drugih osoba, a koji odstupaju ili mogu od ovih Općih uvjeta. U slučaju nesuglasja između ovih Općih uvjeta i svih drugih sporazuma prodavatelja i kupca, ovi Opći uvjeti će imati prevladajući učinak, osim ako ugovorne strane ne postignu drugačiji pisani sporazum.
  C) VALJANOST ODNOSA PREMA NEPOTROŠAĆIMA
  C.1.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se u svakom slučaju u odnosu na sve osobe koje se, u smislu zakonske definicije hrvatskog zakonodavstva pojma potrošač, ne smatraju potrošačem.
  D) VALJANOST ODNOSA PREMA POTROŠAĆIMA
  D.1.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se prema svim osobama koji se u smislu zakonodavstva Republike Hrvatske smatraju potrošačem. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od trenutka kada kupac potvrdom prilikom registracije putem www.musicshopetida.hr izjavljuje prodavatelju da je potpuno svjestan i suglasan sa ovim Općim uvjetima.
  E) VALJANOST ODNOSA PREMA STRANIM DRŽAVLJANIMA
  E.1.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se i na osobe, bilo fizičke ili pravne, koje imaju državljanstvo različito od državljanstva Republike Hrvatske i to bez obzira na eventualne razlike u zakonskom ili statutarnom položaju kupca i bez obzira na njegove stvarne sposobnosti razumijevanja hrvatskog jezika na kojem su ovi Opći uvjeti sastavljeni.
  E.2.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se i na apatride, kao i na osoblje stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava te na počasne konzule i konzulate stranih država na teritoriju Republike Hrvatske.
  F) OGLAŠAVANJE
  F.1.) Sve karakteristike proizvoda prodavatelja, koji su objavljeni na www.musicshopetida.hr, uključujući cijenu, samo su informativne naravi i ne predstavljaju ponudu od strane prodavatelja, i/ili neobvezujući poziv za podnošenje ponuda, osim ako prodavatelj nije izričito naveo drugačije.
  F.2.) U slučaju ugovora o prodaji sklopljenog putem www.musicshopetida.hr, a kako je regulirano ovim Općim uvjetima, primjenjuje se pojam prodaje po uzorku ili modelu. U svakom slučaju, tolerancije odstupanja u strukturi i/ili boji proizvoda od strane prodavatelja unutar sustava www.musicshopetida.hr su dopuštena (npr. tvrdo drvo, furnir, mramorne ploče, namještaj istinskog / plemenitoj drveta, koža, tekstila proizvoda, boja kućišta elektroničkih uređaja, itd ..) te prihvaćanjem ovih Općih uvjeta kupac daje svoju izričitu suglasnost na takvo odstupanje. U tom smislu kupac izražava svoju suglasnost na primjenu članka 460/2 Zakona o obveznim odnosima.
  F.3.) Radi ostvarenja svrhe oglašavanja pojedinih proizvoda, sustav www.musicshopetida.hr koristiti uslugu Google Adwords marketinga. To je usluga koju pruža Google za marketing i ciljano oglašavanje. Usluga se koristi u svrhu oglašavanja na Google tražilici i prikaz mreže kupaca koji su već posjetili stranicu www.musicshopetida.hr Ovu uslugu možete odjaviti u Googleovim postavkama, oglasi koji se nalaze u vašem Google profilu.
  G) PONUDA KUPCA
  G.1.) Kupac može iz asortimana prodavatelja, objavljenog na , www.musicshopetida.hr izabrati proizvod ili grupu proizvoda za čiju kupnju je zainteresiran, i to klikom na gumb "Naruči" istog na taj način dodati svojoj "košarici".
  G.2.) Klikom na opciju "Pošalji" kupac čini prvi korak u formuliranju obvezujuće ponude prodavatelju za kupnju robe navedene u „Vašoj košarici“. Prije ponude kupac može slobodno mijenjati dostupne ponuđene elemente . Pritiskom na opciju „Potvrdi narudžbu“ kupac daje neopozivu ponudu prodavatelju za kupnju pojedinog ili grupe proizvoda.
  G.3.) Ponuda vrijedi samo pod uvjetom da kupac klikom na odgovarajući gumb potvrđuje da je suglasan s ovim Općim uvjetima, a time isti čini sastavni dio ponude. U tom slučaju kupac odabire određeni način plaćanja bilo davanjem naloga pružatelju platnih usluga za plaćanje pojedinih transakcija na koji način se podmiruju bilo kakve novčane obveze kupca koji proizlazi iz ponude bilo na neki drugi primjenjivi način.
  G.4.) Ponudu kupac dobiva s obzirom na cijenu robe navedene u košarici kupca. Obveza plaćanja kupca je jednaka kao i prije ponude kupca, a navodi ih u "plaćanje" sustava www.musicshopetida.hr, uključujući sve manipulativne troškove, troškove dostave i/ili sve druge troškove poput poreza, carina te kupac potvrđuje da je svjestan i slaže se s istima. Radi izbjegavanja sumnje, troškovi dostave, carine, manipulativni i svi drugi troškovi nisu uključeni u bruto cijenu proizvoda, a kako je oglašeno na www.musicshopetida.hr i plaćaju se zasebno.
  G.5.) Ponuda se smatra dostavljena prodavatelju samo kada je ispravno napravljena preko www.musicshopetida.hr To vrijedi i za sve druge dodatne zahtjeve, uvjete ili upute od kupca, a koji mogu biti u vezi s ponudom.
  H) PRIHVAT OD STRANE PRODAVATELJA
  H.1.) Potvrda o primitku ponude kupca nakon slanja ponude kupaca ne predstavlja prihvat ponude od strane prodavatelja.
  H.2.) Prihvat ponude kupca od strane prodavatelja dostavlja se kupcu putem potvrdne elektroničke (e-mail) poruke prodavatelja ili isporukom proizvoda do kupca. Svako drugo nahođenje i/ili praksa, ne smatra se prihvatom ponude od strane prodavatelja.
  H.3.) Prihvat ponude od strane prodavatelja obvezuje prodavatelja jedino ako je u potpunosti i bez ikakvih rezervi, zajamčena isplata svih obveza plaćanja kupoprodajne cijene i svih drugih pripadajućih troškova od strane kupca te ukoliko je prodavatelj potvrdio dostupnost robe sukladno elementima ponude kupca.
  H.4.) Nakon prihvaćanja ponude od strane prodavatelja, uvjeti za svaki ugovor o kupnji između kupca i prodavatelja su fiksni i ne mogu se mijenjati, osim ako ugovorne strane ne postignu drugačiji sporazum u pisanom obliku.
  H.5.) U slučaju da prodavatelj, nakon ponude kupca, ne može isporučiti proizvod zato što naručeni proizvod nije raspoloživ na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od pojedinog dobavljača, prodavatelj će pismeno, putem elektroničke poruke (e-mail) obavijestiti kupca o navedenim okolnostima, koji može po vlastitom nahođenju otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke.
  H.6.) Kupoprodajni ugovor sklopljen putem sustava www.musicshopetida.hr sklopljen je na neodređeno vrijeme i vrijedi do opoziva to jest raskida. Ugovor se smatra konzumiranim danom isporuke proizvoda kupcu, to jesi s plaćanjem kupoprodajne cijene u cijelosti.
  I) NAČINI PLAĆANJA
  I.1.) Sve navedene cijene su u hrvatskim kunama (KN), osim ako nije drugačije izričito navedeno. Cijene uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). Cijene ne uključuju troškove dostave, carinu, manipulativne i druge troškove. Cijene ne uključuje troškove telekom operatera kupca, a koji se obračunavaju zasebno, sukladno pojedinom ugovoru kojeg potrošač/kupac ima dogovorenog sa svojim pružateljem telekomunikacijskih usluga.
  I.2.) www.musicshopetida.hr internet sustav omogućuje korisnicima plaćanje i kupnju samo putem pouzećem ili se plaćanje može izvršiti po ponudi tj. internet bankarstvom, u skladu s uvjetima koji su navedeni u ovim Općim uvjetima.
  I.3.) Nakon odabira prikladne metode plaćanja putem pouzeča ilii uplatom u novcu po ponudi, kupac više nije ovlašten te se odriče prava na odustajanje ili na izmjenu zadanih oblika izvršene uplate.
  I.4.) Kupac je suglasan da, ukoliko prodavatelj prema vlastitom nahođenju u slučaju sumnje na zlouporabu bilo koje vrste plaćanja , može i izričito je ovlašten bilo koju takvu transakciju bez najave i prethodne obavijesti obustaviti te može sve relevantne podatke predati nadležnim tijelima radi kaznenog progona potencijalnih počinitelja.
  I.5.) Ukoliko kupac ne može iz bilo kojeg razloga izvršiti plaćanje kupoprodajne cijene, prodavatelj je ovlašten jednostrano otkazati postupak kupnje. U tom slučaju kupac odgovara prodavatelju za svu štetu i sve troškove koje bi prodavatelj pri tome mogao imati.
  I.6.) Kupac potvrđuje i suglasan je da je njegov pružatelj usluga platnog prometa u svrhu ispunjavanja obveza plaćanja kupaca prema prodavatelju u vezi s kupnjom pojedinih proizvoda prodavatelja može teretiti kupca transakcijskim troškovima koji u trenutku oglašavanja pojedinog proizvoda, kao i u momentu davanja ponude kupcu, ali i u trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji nisu poznati prodavatelju. Kupac je suglasan da sve takve troškove snosi sam.
  I.7.) Ukoliko je kupac osoba koja nije državljanin jedne od država članica Europske Unije, mogućnost odbitka pretporeza prosuđuje se sukladno primjenjivim međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog ekonomskog oporezivanja. prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za povrat poreza na dodanu vrijednost i ili drugih primjenjivih poreza kupca, niti preuzima nikakvu obvezu bilo koje vrste asistirati kupcu u povratu poreza na dodanu vrijednost i/ili drugih primjenjivih poreza.
  I.8) Sva plaćanja biti će izvršena u Hrvatskim kunama.

  J) PLAĆANJE PO PONUDI / INTERNET BANKARSTVOM / GOTOVINOM KOD PREUZIMANJA POŠILJKE
  J.1.) Kod plaćanja po ponudi odnosno internet bankarstvom kupac je dužan najkasnije za tri dana izvršiti uplatu po ponudi. Nakon isteka 3 dana od trenutka kreiranja ponude, www.muiscshopetida.hr će ponudu smatrati nevažećom.
  J.2.) Podaci za plaćanje putem banke/internet bankarstva:
  Primatelj: Super audio j.d.o.o., Gračansko borje 14, 10000 Zagreb, Hrvatska
  IBAN: HR0224020061100649195 kod Erste & Steiermarkische d.d.
  Model plaćanja: 00
  Poziv na broj primatelja: upišite današnji datum i godinu te na kraju broj ponude (primjer: 0109201520 za datum 01.09.2015.)
  Opis plačanja: Broj Vaše narudžbe/ponude
  J.3.) Plaćanje gotovinom po primitku robe
  Tijekom opcija plaćanja odaberite opciju Plaćanje po primitku. Robu plaćate gotovinom prilikom preuzimanja.
  Kupac putem internet trgovine www.musicshopetida.hr nije dužan plaćati dodatne provizije niti odkupninu, koja se formira samom cijenom proizvoda. Ukoliko se dogodi takav slučaj od strane osoblja dostavne službe, savjetujemo Vam da sačuvate račun te nas o svemu obavijestite na superaudio03@gmail.com ili na telefonski broj (01) 6520-718, te ćemo Vam odgovoriti u najkraćem roku i riješiti nastalu problematiku. Za moguće nesporazume se unaprijed ispričavamo!

  K) PRAVO ODUSTAJANJA OD KUPNJE I POVRAT ROBE
  K.1.) Kupac odnosno potrošač , ima pravo, da u roku od 30 dana od dana dostave robe robe, jednostrano raskine kupoprodajni ugovor te da raskid preda pisanim putem prije isteka roka za jednostranim raskidom na adresu prodavatelja: Super audio j.d.o.o,Gračansko borje 14, Zagreb, navodeći na pažnju: Odjelu internet prodaje. Poredno, izjava o raskidu može se dostaviti i na elektroničku poštu prodavatelja: superaudio03@gmail.com Za sva pitanja i primjedbe, prodavatelj raspolaže stručnom službom koja je dostupna od ponedjeljka do petka od 09 do 16 sati, i to na telefon: +385(01)6520 718
  K.2.) U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok iz stavka 1. ovog članka započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.
  K.3.) Kupac u slučaju povrata robe snosi troškove povrata robe. U slučaju pošiljke s otkupninom, prodavatelj si pridržava prava smanjivanje troška otkupnine s razmjeru kupljenog proizvoda.
  K.4.) Kupac je dužan dokazati da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario u skladu s odredbama Općih uvjeta.
  K.5.) U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama ovog pasusa. To znači, prodavatelj izvršava povrat uplaćenih sredstava služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se kupac koristio prilikom plaćanja, a kupac izvršava povrat kupljene robe bez odgađanja sačuvavši pritom neoštećenu originalnu ambalažu, a najkasnije u roku 14 dana od kada je sukladno zakonskoj obavijesti prodavatelja obavijestio o svojoj odluci o raskidu ugovora. Prodavatelj nije dužan pristati na raskid ugovora o kupoprodaji ukoliko kupljeni proizvod nije vraćen u originalnom neoštećenom pakiranju.
  K.6.) Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji u slučajevima definiranim člankom 79 Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14).
  OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA skinite ovdje.