Jamstvo

 • I Z J A V A O J A M S T V U

  1.Super audio j.d.o.o. jamči da će proizvod funkcionirati besprijekorno i da ćemo odstraniti sve nedostatke, kvarove u proizvodu koji bi bili posljedica tvorničkih grešaka a koji bi nastali u jamstvenom roku pri normalnoj upotrebi proizvoda i poštivanja svih tehničkih naputaka.
  2.Ako popravak ne bi bio izvršen u razumnom roku, proizvod ćemo zamijeniti novim. U slučaju da popravak u jamstvenom roku traje duže od 10 dana, jamstveni rok se produžuje za onoliko koliko je trajao popravak.
  3.Super audio j.d.o.o. jamči servis i rezervne dijelove za narednih 1 godinu.
  4.Ako se ukaže potreba popravka uređaja u jamstvenom roku, molimo Vas da kontaktirajte naš ovlašteni servis. U slučaju da je proizvod potrebno poslati ovlaštenom serviseru ili generalnom distributeru molimo Vas da :
  - proizvod bude zapakiran u originalnoj tvorničkoj ambalaži koja mora biti u dobrom stanju.
  - priložite sve dokumente (račun,garatni list i sl.)
  5.Ovo jamstvo ne obuhvaća :
  - oštećenja ili kvarove koji bi nastali kao posljedica nepravilnih priključivanja, grešaka nastalih prilikom rukovanja ili mehaničkih oštečenja.
  - ako je serijski broj oštećen ili preinačen.
  - ako je uređaj otvoren ili popravljen od osobe koja za to nije ovlaštena tj. nije navedena na popisu ovlaštenih servisera.
  -jamstvo na klavire i pianina prestaje vrijediti ukoliko redovito ugađanje i regulaciju mehanike u jamstvenom roku nije bilo izvršeno isključivo od strane ovlaštenog majstora za klavir.
  5.Zvuk instrumenta bazira se na subjektivnoj percepciji slušača te se ne može uzeti kao osnovareklamacije u garantnom roku.
  6.Trškove prijevoza robe s nosi kupac, a moguća oštećenja idu na teret i rizik kup

  Kvarove prijaviti prijaviti pismenim putem na : SUPER AUDIO j.d.o.o., Tratinska 77. Zagreb,
  Fax.:01/6520-718m mail: superaudio03@gmail.com